Instal·lacions

Comptem amb un equip propi, especialitzat en instal·lacions elèctriques de baixa tensió, instal·lacions de clima, instal·lacions d’aigua incloent sistemes de reg per a parcs i jardins i instal·lacions de gas, que ens permet realitzar el següent tipus d’instal·lacions:

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Instal·lacions de clima i energia
 • Instal·lacions elèctriques en edificis.
 • Instal·lacions de distribució industrial.
 • Quadres elèctrics de distribució.
 • Legalització d’instal·lacions.
 • Enllumenat interior i exterior.
 • Enllumenat públic.
 • Bateries de condensadors.
 • Grups electrògens.
 • Plantes refredadores.
 • Sistemes VRV, expansió directa.
 • Sistemes de recuperació de calor.
 • Instal·lacions de ventilació.
 • Sistemes de calefacció.
 • Terra radiant.
 • Calderes de biomassa.
 • Plaques solars ACS.
Comunicacions i senyals dèbils
Instal·lacions de gas
 • Sistemes integrats en comunicació (veu i dades).
 • Instal·lacions singulars.
 • Detecció contra incendis.
 • Instal·lacions de gas en edificis.
 • Muntants de gas.
 • Legalització d’instal·lacions.
Instal·lacions hidràuliques
Instal·lacions de reg i jardineria
 • Instal·lacions d’aigua per edificis.
 • Instal·lacions contra incendis.
 • Grups de pressió.
 • Xarxes de sanejament.
 • Sistemes automàtics de reg.
 • Poda d’arbrat.
 • Plantació i disseny de jardins.