Adjudicades les obres d’arranjament i ampliació de les voreres del carrer Taquígraf Serra
 al Districte de Les Corts de Barcelona.
Es tracta d’un carrer de 15’20 m. d’amplada i 252m. de longitud on l’equip d’Aldagoens encarregarem d’ampliar la vorera de la banda mar per poder albergar en un futur el carril bici.
A més, donat que l’estat dels paviments de les voreres no és l’adequat, actuarem també renovant paviment de panot, vorades, rigoles, guals, embornals i escocells, arranjant totes les deficiències existents.