Adjudicades les obres d’arranjament del Centre Cívic Josep Mª Trias i Peitx de Barcelona.
Enunciem una nova adjudicació d’Aldago. En aquesta ocasió ens encarregarem de realitzar l’arranjament de l’accés al Centre Cívic Josep Mª Trias i Peitx ja que aquest es compartit actualment amb la Biblioteca Miquel Llongueras.
Aquesta obra implicarà realitzar un desplaçament de la porta, així com el del quadre general elèctric i suposarà una millora notable a la funcionalitat dels edificis afectats.