Biblioteca Can Fabra

Redisseny d’instal·lació de clima a la Biblioteca Can Fabra, Districte de Sant Andreu (Barcelona)

La Biblioteca Can Fabra de Sant Andreu (Barcelona) es un símbol de la ciutat amb un nombre d’usuaris molt elevat. El funcionament del sistema de climatització era molt precari degut a la elevada ocupació del centre i a l’estat com es trobava el mateix sistema.

A partir de la comanda realitzada per l’Ajuntament de Barcelona, vam realitzar l’aïllament dels conductes exteriors de clima, una nova distribució i dimensionat dels conductes interiors i la instal·lació de filtres solars a totes les finestres del centre, ja que era una entrada de calor notable i un punt vulnerable energèticament.