Edificis Nobles de l’Ajuntament de Barcelona.

Monitorització d’instal·lacions elèctriques a diferents edificis nobles de l’Ajuntament de Barcelona, Districtes de Sants, Sant Andreu, Les Corts i Gràcia.

Client: Ajuntament de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona està sensibilitzat amb l’eficiència energètica i el consum dels seus edificis i per aquest motiu hem rebut l’encàrrec de monitoritzar diferents edificis públics.

Les nostres instal·lacions es troben connectades a plataformes digitals d’accés públic o privat on poder consultar en tot moment el consum en temps real dels edificis, tant dels sistemes de clima, com de l’enllumenat i el consum de gas. També es poden consultar les temperatures i humitats de l’interior de l’edifici i els exteriors.