Parc Fluvial del Llobregat.

Instal·lació de reg de tot el parc i plantació de tota la seva vegetació.

El canvi que vam realitzar en aquest parc del Llobregat va ser notable, per això vam haver de realitzar diferents tasques com una tala i neteja d’arbustiva prèvia i la plantació de variada flora, des de Populus Nigra, fins a Platanus Hispanica, passant per Parthenocissus Quinquefolies o Teucrium Fruticans.
També vam realitzar la instal·lació de l’escomesa d’aigua així com tota la instal·lació de reg.
Posteriorment vam continuar amb el manteniment de les instal·lacions i el reg de tot el parc durant dos anys.