Jardins Rubió i Lluch

Reg i Jardineria dels Jardins Rubió i Lluch, Districte Ciutat Vella (Barcelona).

Client: FAUS

Als Jardins Rubió i Lluch de Barcelona vam realitzar una remodelació havent de fer una poda i transplantament previ. Posteriorment vam realitzar una instal·lació de reg i plantament de diferents especies de flora.