Passatge Torné a Trinitat Vella

Reg i Jardineria del Passatge Torné a Trinitat Vella, Districte de Sant Andreu (Barcelona).

Client DRAGADOS

Al Passatge Torné de Barcelona vam realitzar una instal·lació de reg, un entapissat de gespa, la plantació de diferents especies d’arbrat i el manteniment posterior dels jardins durant un any.