Can Batlló

Reforma integral de Can Batlló, Districte de Sants (Barcelona) amb l’integració de sostres acústics.

A l’Espai Cultural de Cant Batlló vam realitzar una reforma integral i una millora pel que fa a l’aïllament acústic.
Vam redistribuir espais amb l’enderrocament d’envans i una nova cimentació. Vam realitzar un aïllament acústic mitjançant noves fusteries, així com panells fono absorbents decoratius.