Seu del Districte de Gràcia.

Reforç estructural i rehabilitació de la Seu del Districte de Gràcia (Barcelona)

A la Seu del Districte de Gràcia vam executar una obra per l’Ajuntament de Barcelona que comprenia una rehabilitació degut a l’estat en que es trobava l’estructura de l’edifici. Aquesta rehabilitació es va realitzar en diferents fases i va comportar l’enderroc d’alguna de les cobertes i el reforç estructural mitjançant nous forjats i noves bigues d’acer.