Aldago - Seu de Gracia

Seu del Districte de Gràcia.

Reforç estructural i rehabilitació de la Seu del Districte de Gràcia (Barcelona)

A la Seu del Districte de Gràcia vam executar una obra per l’Ajuntament de Barcelona que comprenia una rehabilitació degut a l’estat en que es trobava l’estructura de l’edifici. Aquesta rehabilitació es va realitzar en diferents fases i va comportar l’enderroc d’alguna de les cobertes i el reforç estructural mitjançant nous forjats i noves bigues d’acer.

Read more
Aldago - Espai Jove Garcilaso

Espai Jove Garcilaso

Instal·lació de refredadora a l’Espai Jove Garcilaso, Districte de Sant Andreu (Barcelona)

A l’Espai Jove Garcilaso van patir diferents avaries al sistema de climatització i concretament a la seva antiga refredadora on es van efectuar diverses actuacions reparadores, fins que el trencament del seus dos compressors va fer inviable la reparació des d’un punt de vista econòmic.

Vam realitzar la substitució i nou dimensionament del sistema de climatització amb una refredadora de 460 kW de baixa emissió sonora. Degut a les dimensions de la nova refredadora vam haver de realitzar la instal·lació mitjançant grues elevadores fins la setena planta de l’edifici.

Read more
Aldago - Biblioteca Can Fabra

Biblioteca Can Fabra

Redisseny d’instal·lació de clima a la Biblioteca Can Fabra, Districte de Sant Andreu (Barcelona)

La Biblioteca Can Fabra de Sant Andreu (Barcelona) es un símbol de la ciutat amb un nombre d’usuaris molt elevat. El funcionament del sistema de climatització era molt precari degut a la elevada ocupació del centre i a l’estat com es trobava el mateix sistema.

A partir de la comanda realitzada per l’Ajuntament de Barcelona, vam realitzar l’aïllament dels conductes exteriors de clima, una nova distribució i dimensionat dels conductes interiors i la instal·lació de filtres solars a totes les finestres del centre, ja que era una entrada de calor notable i un punt vulnerable energèticament.

Read more