Aldago - Parc Fluvial del Llobregat

Parc Fluvial del Llobregat.

Instal·lació de reg de tot el parc i plantació de tota la seva vegetació.

El canvi que vam realitzar en aquest parc del Llobregat va ser notable, per això vam haver de realitzar diferents tasques com una tala i neteja d’arbustiva prèvia i la plantació de variada flora, des de Populus Nigra, fins a Platanus Hispanica, passant per Parthenocissus Quinquefolies o Teucrium Fruticans.
També vam realitzar la instal·lació de l’escomesa d’aigua així com tota la instal·lació de reg.
Posteriorment vam continuar amb el manteniment de les instal·lacions i el reg de tot el parc durant dos anys.

Read more
Aldago - Carrer Fernandez Duro

Carrer Fernández Duró

Reurbanització del Carrer Fernandez Duró, Districte de Sants (Barcelona)

La reurbanització del Carrer Fernández Duró al Distrricte de Sants-Monjuic va comportar l’obertura de rases per a diferents serveis, la construcció de pous, la instal·lació d’una nova xarxa de clavegueram així com les tasques de reblert, pavimentació i acabats de senyalització horitzontal.

Read more
Aldago - Trinitat Vella

Trinitat Vella

Nova zona d’esbarjo per a animals domèstics a Trinitat Vella, Districte de Sant Andreu (Barcelona)

Al barri de Trinitat Vella al Districte de Sant Andreu de Barcelona vam convertir un espai inutilitzat en una zona d’esbarjo per utilització dels ciutadans.

L’ajuntament de Barcelona ens va encomanar aquest projecte on vam haver de realitzar tasques de moviment de terres, compactació del terreny i la instal·lació de mobiliari urbà i per animals domèstics.

Read more
Aldago - Jardins-Rubió-i-Lluch

Jardins Rubió i Lluch

Reg i Jardineria dels Jardins Rubió i Lluch, Districte Ciutat Vella (Barcelona).

Client: FAUS

Als Jardins Rubió i Lluch de Barcelona vam realitzar una remodelació havent de fer una poda i transplantament previ. Posteriorment vam realitzar una instal·lació de reg i plantament de diferents especies de flora.

Read more
Reg i Jardineria a la Plaça Mestres Casals, Districte Ciutat Vella (Barcelona)

Plaça Mestres Casals

Reg i Jardineria a la Plaça Mestres Casals, Districte Ciutat Vella (Barcelona).

Client FAUS

Instal·lació de reg amb sistema de programació i plantació de diferents varietats de flora amb preparació de drenatge.

Read more