Aldago - Edificis Nobles Ajuntament Barcelona

Edificis Nobles de l’Ajuntament de Barcelona.

Monitorització d’instal·lacions elèctriques a diferents edificis nobles de l’Ajuntament de Barcelona, Districtes de Sants, Sant Andreu, Les Corts i Gràcia.

Client: Ajuntament de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona està sensibilitzat amb l’eficiència energètica i el consum dels seus edificis i per aquest motiu hem rebut l’encàrrec de monitoritzar diferents edificis públics.

Les nostres instal·lacions es troben connectades a plataformes digitals d’accés públic o privat on poder consultar en tot moment el consum en temps real dels edificis, tant dels sistemes de clima, com de l’enllumenat i el consum de gas. També es poden consultar les temperatures i humitats de l’interior de l’edifici i els exteriors.

Read more
Aldago - Can Batllo Districte de Sants

Can Batlló

Reforma integral de Can Batlló, Districte de Sants (Barcelona) amb l’integració de sostres acústics.

A l’Espai Cultural de Cant Batlló vam realitzar una reforma integral i una millora pel que fa a l’aïllament acústic.
Vam redistribuir espais amb l’enderrocament d’envans i una nova cimentació. Vam realitzar un aïllament acústic mitjançant noves fusteries, així com panells fono absorbents decoratius.

Read more
Aldago - Seu de Gracia

Seu del Districte de Gràcia.

Reforç estructural i rehabilitació de la Seu del Districte de Gràcia (Barcelona)

A la Seu del Districte de Gràcia vam executar una obra per l’Ajuntament de Barcelona que comprenia una rehabilitació degut a l’estat en que es trobava l’estructura de l’edifici. Aquesta rehabilitació es va realitzar en diferents fases i va comportar l’enderroc d’alguna de les cobertes i el reforç estructural mitjançant nous forjats i noves bigues d’acer.

Read more
Aldago - Espai Jove Garcilaso

Espai Jove Garcilaso

Instal·lació de refredadora a l’Espai Jove Garcilaso, Districte de Sant Andreu (Barcelona)

A l’Espai Jove Garcilaso van patir diferents avaries al sistema de climatització i concretament a la seva antiga refredadora on es van efectuar diverses actuacions reparadores, fins que el trencament del seus dos compressors va fer inviable la reparació des d’un punt de vista econòmic.

Vam realitzar la substitució i nou dimensionament del sistema de climatització amb una refredadora de 460 kW de baixa emissió sonora. Degut a les dimensions de la nova refredadora vam haver de realitzar la instal·lació mitjançant grues elevadores fins la setena planta de l’edifici.

Read more
Aldago - Biblioteca Can Fabra

Biblioteca Can Fabra

Redisseny d’instal·lació de clima a la Biblioteca Can Fabra, Districte de Sant Andreu (Barcelona)

La Biblioteca Can Fabra de Sant Andreu (Barcelona) es un símbol de la ciutat amb un nombre d’usuaris molt elevat. El funcionament del sistema de climatització era molt precari degut a la elevada ocupació del centre i a l’estat com es trobava el mateix sistema.

A partir de la comanda realitzada per l’Ajuntament de Barcelona, vam realitzar l’aïllament dels conductes exteriors de clima, una nova distribució i dimensionat dels conductes interiors i la instal·lació de filtres solars a totes les finestres del centre, ja que era una entrada de calor notable i un punt vulnerable energèticament.

Read more
Aldago - Seu del Districte de Sant Andreu

Seu del Districte de Sant Andreu.

Instal·lació de bateries de condensadors a la Seu del Districte de Sant Andreu (Barcelona)

L’Ajuntament de Barcelona va detectar un consum d’energia reactiva a diferents edificis públics i va confiar en nosaltres la seva regularització. Per solucionar el problema vam instal·lar bateries de condensadors que van reduir el consum de reactiva i per tant el cost econòmic que això implica. Les bateries van ser dissenyades per a cada centre, adaptant-se al seu consum, necessitats i condicions elèctriques.

Read more
Aldago - Jardins-Rubió-i-Lluch

Jardins Rubió i Lluch

Reg i Jardineria dels Jardins Rubió i Lluch, Districte Ciutat Vella (Barcelona).

Client: FAUS

Als Jardins Rubió i Lluch de Barcelona vam realitzar una remodelació havent de fer una poda i transplantament previ. Posteriorment vam realitzar una instal·lació de reg i plantament de diferents especies de flora.

Read more
Poda d’arbrat a la Plaça 3 Xemeneies, Poble Sec (Barcelona)

Plaça 3 Xemeneies

Poda d’arbrat a la Plaça 3 Xemeneies, Poble Sec (Barcelona)

Client: CONSTRAULA

A Aldago realitzem arrencada i retirada d’arbrat públic de gran alçada i poda controlada, tal com vam realitzar a la Plaça de les tres xemeneies de Barcelona.

Read more
Reg i Jardineria a la Plaça Mestres Casals, Districte Ciutat Vella (Barcelona)

Plaça Mestres Casals

Reg i Jardineria a la Plaça Mestres Casals, Districte Ciutat Vella (Barcelona).

Client FAUS

Instal·lació de reg amb sistema de programació i plantació de diferents varietats de flora amb preparació de drenatge.

Read more